Psychologenpraktijk S.P.E.L. (sinds 1989, al 25 jaar, gevestigd in Alkmaar en Heerhugowaard)
praktijkhouders: E. Gabeler en T. Wolzak

Basis GGZ Intensief (BI)

Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

1) Er is sprake van een vermoeden van een DSM stoornis

2) De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft ernstige problematiek

Toelichting:

De meeste symptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.

3) Er is sprake van een laag tot matig risico.

Toelichting:

Er zijn ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen geen aanwijzingen die duiden op gevaar. Is er wel sprake van een latent gevaarsrisico, dan staan er beschermende factoren tegenover, zie prestatie Middel.

4) Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.

Toelichting:

Er is sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.

5) De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

<< terug