Psychologenpraktijk S.P.E.L. (sinds 1989, al 25 jaar, gevestigd in Alkmaar en Heerhugowaard)
praktijkhouders: E. Gabeler en T. Wolzak

Basis GGZ Middel (BM)

Het patiëntprofiel dat hoort bij deze prestatie is:

1) Er is sprake van een vermoeden van een DSM stoornis.

2) De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van matige ernst.

Toelichting:

De kernsymptomen behorend bij het ziektebeeld zijn aanwezig en er is sprake van waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.

3) Er is sprake van een laag tot matig risico.

Toelichting:

Ondanks de aanwezigheid van klachten/symptomen zijn er geen aanwijzingen die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, geweld of automutilatie. Is wel sprake van een latent gevaarsrisico dan staan daar beschermende factoren tegenover zoals: adequate coping, werk of structurele daginvulling en een steunsysteem waarop men dagelijks kan terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun.

4) Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit.

Toelichting:

Er is sprake van comorbiditeit of problematiek ten aanzien van persoonlijkheid, zwakzinnigheid, somatische factoren of psychosociale en omgevingsproblemen, maar deze interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose.

5) De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

<< terug