Psychologenpraktijk  S.P.E.L. (sinds 1989 gevestigd in Alkmaar en Heerhugowaard)
praktijkhouders: E. Gabeler en T. Wolzak

De Zorgverzekeringswet is sinds 2014 ingrijpend veranderd en is zeer ondoorzichtig geworden. Uw klachten moeten nu aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van de zwaarte van deze klachten wordt er een behandeltraject of "zorgprestatie" aangeboden. Onderaan deze pagina vindt u omschrijvingen van de verschillende behandeltrajecten.

Een "zorgprestatie" wordt vanuit het basispakket (restitutiepolis) volledig vergoed. U betaalt wel eerst uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan echter besluiten slechts een gedeelte te vergoeden. Dit kan gebeuren als wij geen contract hebben afgesloten met uw verzekeraar en u met hen een natura-polis heeft afgesloten.

Wij adviseren u daarom van harte om een restitutiepolis af te sluiten: het prijsverschil is werkelijk maar klein en de voordelen zijn groot. Op deze website vindt u heldere informatie en tips: zorgvoorkwaliteit.nu

Een "zorgprestatie" mag door ons pas na afloop van het gehele behandeltraject worden gedeclareerd, dus niet per consult!

Als uw klachten niet voldoen aan de voorwaarden van de basis GGZ, zoals bijvoorbeeld bij relatietherapie, dan kunt u zich wel gewoon aanmelden voor gesprekken. U valt dan echter voor eventuele vergoeding terug op een aanvullende verzekering. Het tarief bedraagt in dit geval € 98,- voor een consult van 45 minuten. Dit heet in overheidstermen een onverzekerd "niet-basispakketzorg Consult" (OVP) en mag weer wel per consult worden gedeclareerd.

De psychologenpraktijk SPEL is tot het einde van 2018 aangesloten bij VICINO-Noord Holland Noord en als uw huisarts ook is aangesloten (zie VICINO) dan wordt de behandeling altijd vergoed, ongeacht uw verzekering. U betaalt alleen uw eigen risico.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding voor verzekerde zorg uit het basispakket is een verwijzing van uw huisarts sinds 2014 verplicht.

Omschrijvingen en prijzen van de verschillende "zorgprestaties" of trajecten in 2017:

Basis GGZ Kort (BK)€ 487,26
Basis GGZ Middel (BM)€ 830,23
Basis GGZ Intensief (BI)€ 1301,85
Basis GGZ Chronisch (BC)€ 1201,50
Onvolledig behandeltraject€ 198,88
Begin en einde van het behandeltraject
"De genoemde bedragen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden."
(bron: Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa))

Voor meer informatie over de invoering van de Basis GGZ, verwijzen wij u naar www.invoeringbasisggz.nl.