Psychologenpraktijk  S.P.E.L. Heerhugowaard (sinds 1989)
praktijkhouder: T. Wolzak

Vanaf 2022 is er weer een nieuw bekostigingssysteem bedacht door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa).
Het heet: ZorgPrestatieModel (ZPM). Het belangrijkste gevolg voor u is dat u nu eenmaal per maand een nota krijgt, in plaats van pas aan het eind van een behandeltraject. (Het wiel is opnieuw uitgevonden, want zo deden we het voorafgaand aan 2014 ook.)
Voor actuele informatie verwijs ik u naar de folder van het ZPM.

Het zal nog even duren voordat u een nota ontvangt; dat heeft te maken met de gecompliceerdheid van het ZPM-systeem en met de kinderziektes ervan. Daarnaast moet ik helaas overstappen naar een nieuw softwareprogragamma en mijzelf ook dit systeem eigenmaken. Ik vraag hiervoor uw geduld.

Hier vindt u een overzicht per verzekering van de vergoedingen in 2022. (Met dank aan onze collega in Utrecht).

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.De informatie onder deze regel is nu verouderd en komt vanaf 2022 te vervallen:

Een behandeltraject wordt vanuit het basispakket (restitutiepolis) volledig vergoed. U betaalt wel eerst uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan echter besluiten slechts een gedeelte te vergoeden. Dit kan gebeuren als u met hen een natura-polis (vergoeding ca. 64%) heeft afgesloten.

Hier vindt u een overzicht per verzekering van de vergoedingen in 2021.

Hier heeft "Independer.nl" voor u nog een ander overzicht gemaakt.

Wij adviseren u van harte om een restitutiepolis af te sluiten: het prijsverschil is relatief klein en de voordelen zijn groot.

Een behandeltraject mag door ons pas na afloop van het gehele traject worden gedeclareerd, in zijn geheel en dus niet per consult!

De Zorgverzekeringswet is sinds 2014 ingrijpend veranderd en is zeer ondoorzichtig geworden. Uw klachten moeten nu aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Afhankelijk van de zwaarte van deze klachten wordt er een behandeltraject aangeboden. Onderaan deze pagina vindt u omschrijvingen van de verschillende behandeltrajecten.

Als uw klachten niet voldoen aan de voorwaarden van de basis GGZ, zoals bijvoorbeeld bij relatietherapie, dan kunt u zich wel gewoon aanmelden voor gesprekken. U valt dan echter voor eventuele vergoeding terug op een aanvullende verzekering. Het tarief bedraagt in dit geval € 90,- voor een consult van 45 minuten. Dit heet in overheidstermen een onverzekerd "niet-basispakketzorg Consult" (OVP) en wordt wel per consult gedeclareerd.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding voor verzekerde zorg uit het basispakket is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.
Omschrijvingen en prijzen van de verschillende behandeltrajecten (gestart in 2020):

Basis GGZ Kort (BK)€ 503,47(3 tot 6 sessies)
Basis GGZ Middel (BM)€ 853,38(7 tot 10 sessies)
Basis GGZ Intensief (BI)€ 1383,65(11 tot 15 sessies)
Onvolledig behandeltraject€ 219,78(max. 2 sessies)
Begin en einde van het behandeltraject
"De genoemde bedragen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden."
(bron: Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa))