Psychologenpraktijk  S.P.E.L. (sinds 1989 gevestigd in Alkmaar en Heerhugowaard)
praktijkhouders: E. Gabeler en T. Wolzak

Onvolledig Behandeltraject / Overig (zorg-)Product (OZP)

De behandelaar dient deze prestatie in rekening te brengen in drie situaties:

- De verwijzer verwijst de patiënt naar een behandelaar in de basis GGZ, maar de behandelaar stelt geen DSM-stoornis vast.

- Er wordt vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) geconcludeerd dat de patiënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ.

- Vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de behandeling door de patiënt afgebroken (bijvoorbeeld omdat de patiënt een andere behandelaar prefereert).

Toelichting:

Eventueel verwijst de behandelaar de patiënt terug naar de huisarts als hij geen stoornis vaststelt, waarna de huisarts in overleg met de patiënt kan bepalen wat een geschikte andere behandeling zou kunnen zijn. In geval van de conclusie dat de patiënt verwezen moet worden naar de gespecialiseerde GGZ verloopt dat altijd alsnog via de huisarts (of de in de polis genoemde verwijzer).

<< terug